Novinky

 

Čo máme nové a čo sa chystá?

Progres

Výstupy

Pripravované akcie

Aktuality

„Joint Danube Survey 4“ Scientific Report publikovaný!

„Joint Danube Survey 4“ Scientific Report publikovaný!

AquaBOL.SK tím sa v roku 2019, spolu s kolegami z VÚVH, zúčastnil štvrtého spoločného prieskumu Dunaja, v rámci ktorého sa analyzujú rôzne biotické a abiotické zložky tohto európskeho veľtoku a jeho hlavných prítokov. Prieskum prebieha každých 6 rokov a tentoraz sa po...

prečítajte si viac
AQUABOL.SK v COVIDovom roku 2020

AQUABOL.SK v COVIDovom roku 2020

Napriek tomu, že v podstate celý rok 2020 sa niesol v duchu lockdown-ov a homeoffice spôsobených pandémiou koronavírusu, AquaBOL tím našťastie ostal zdravý a snažil sa byť aktívny 🙂 V priebehu roka sme vyhodnotili prvé výsledky z eDNA metabarkódingovej štúdie...

prečítajte si viac
AquaBOL.SK – súčasť „Joint Danube Survey 4“

AquaBOL.SK – súčasť „Joint Danube Survey 4“

AquaBOL.SK tím sa začiatkom júla zúčastnil, spolu so slovenským národným tímom tvoreným kolegami z VÚVH, pravidelného medzinárodného prieskumu rieky Dunaj: "Joint Danube Survey 4 (JDS4)", ktorý sa organizuje každých 6 rokov. Už tradične je prieskum zameraný na analýzy...

prečítajte si viac

Pripravované akcie

9-11

Marec 2021

1st DNAQUA International Conference

Prvá medzinárodná konferencia o využití DNA v biomonitoringu vodných ekosystémov. DNA referenčné knižnice, biotické indexy a metriky, terénne a laboratórne protokoly, analýza a uloženie dát, implementácia. 100% bez poplatkov a online.

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!