Nedávno bol publikovaný dôležitý a veľmi zaujímavý článok zameraný na identifikáciu taxonomických a geografických „prázdnych miest“ v referenčných barkódingových knižniciach, zhodnotenie použiteľnosti DNA barkódov pre monitoring európskych vôd a návrh stratégie pre zabezpečenie a kontrolu kvality referenčných dát. Spoluautormi práce sú najmä členovia konzorcia DNAqua-Net, na štúdii sa podieľali aj ľudia z AquaBOL.SK (Weigand et al. 2019 https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.04.247).