Stručne o projekte

Začiatok: máj 2024

Environmentálna DNA je veľmi užitočným zdrojom informácií o stave biodiverzity viacerých skupín bezstavovcov, ktoré sú v kontakte s kvetmi. Najvýznamnejšou skupinou z nich sú OPEĽOVAČE. Najznámejšie sú včely medonosné, ale tie by nezvládli opeliť všetko. Na opeľovaní sa podieľa veľké množstvo ďalších druhov hmyzu, nevieme však aké a koľko. Opeľovače sú pre nás životne dôležité, dnes však trpia negatívnymi zásahmi ľudí do životného prostredia a ich diverzita a početnosť hrozivo klesajú. Aby sme ich však vedeli efektívne chrániť, potrebujeme aktuálne a presné údaje. To sa dá dnes robiť pomocou analýzy DNA. Tú je možné získať buď zo samotných jedincov, alebo z takzvaných environmentálnych vzoriek (eDNA). Všetky organizmy zanechávajú v prostredí DNA stopy (napr. stará pokožka, zvyšky vajíčok, atď.). Stačí zopár buniek pokožky a dnešné citlivé metódy sú schopné z nich získať DNA a na základe jej analýzy zistiť, aký druh tú stopu zanechal. Aj hmyz pri návšteve kvetov zanecháva takéto stopy, nevieme však ktorý ako, aká spoľahlivá je táto metóda. A to je otázka, na ktorú by sme radi odpovedali aj v spolupráci s vami.

Ako sa pridať

spolupráca výskumníkov a verejnosti (Citizen Science) môže byť veľmi užitočná

Prejdite sa za pekného počasia vo svojom okolí. Nemusíte ísť ďaleko, aby ste našli rozkvitnuté kvety a na nich usilovný hmyz. Môže to byť na lúke, v záhrade, ale aj medzi panelákmi.

Ak nájdete hmyz na kvete, odfoďte ho a počkajte kým odletí, prípadne (ak sa mu nechce :-)), opatrne ho straste (nič sa mu nestane, nájde si rýchlo iný kvet). Ďalej postupujte podľa videa vedľa, rukou v rukavici kvet opatrne odtrhnete, vložíte do ZIP vrecka, uzavriete a označíte číslom (ak zbierate viac vzoriek), poznačíte si doplnkové info (dátum, miesto odberu…). Takto zdokumentované a odobrané vzorky pošlete na našu adresu (poštovné uhradíme). Kým vzorky odošlete, uschovajte ich prosím v mrazničke, alebo aspoň v chladničke. Tu si môžete stiahnuť celý NÁVOD. Kvety môžu byť ľubovoľné, z bylín, kríkov aj stromov, ak zbadáte hmyz na väčšom súkvetí, odtrhnite len konkrétne kvietky, na ktorých sedel.

Ako sa dostanete k rukavici, vreckám, obálke? Jednoducho, ozvite sa na info@aquabol.sk, uveďte svoje meno a adresu a my vám ich zašleme. Odber vzoriek potrvá celú vegetačnú sezónu, kým budú kvitnúť kvety.

 

Čo bude ďalej

DNA barkóding – určovanie druhov pomocou DNA

Všetky vzorky kvetov analyzujeme v laboratóriu. Pokúsime sa získať z kvetov DNA, ktorú tam zanechal hmyz pri svojej návšteve, DNA osekvenujeme („prečítame“) a porovnaním so známymi sekvenciami sa pokúsime určiť druhy hmyzu, ktoré kvety navštívili. Taktiež budeme vyhodnocovať prítomnosť DNA iných druhov (kvety mohli navštíviť aj iné jedince), či celkovú schopnosť metódy zachytiť prítomnosť hmyzu na kvetoch. Výsledky samozrejme zverejníme na tejto stránke. 

Čo očakávame

rozvoj spolupráce výskumníkov a verejnosti – kvalitnejšie výstupy

Spojenie úsilia vedcov a verejnosti (Citizen Science), ak je vhodne navrhnuté, prináša dva veľmi významné benefity. Prvotným zmyslom je zozbieranie väčšieho množstva dát, ako keby dáta zbierali len výskumníci, a následne generovanie robustnejších a relevantnejších výstupov. Nemenej dôležitým výsledkom spolupráce je konfrontácia verejnosti s vedeckou prácou, výchova mladej generácie, sprostredkovanie prospechu vedeckej práce pre verejnosť.

V tomto prípade sa snažíme samozrejme získať kvalitné a nové údaje o biodiverzite opeľovačov a testovanie inovatívnych DNA metód, ale hlavne chceme upozorniť na nebezpečný fakt – opeľovače sú viac či menej potrebné pre skoro 40% poľnohospodárskych plodín. Bez nich jednoducho neprežijeme, napriek tomu „robíme všetko pre to“ aby postupne vymierali. Vedecké dáta a vedomé zapojenie verejnosti môžu tento trend zvrátiť. 

Ďakujeme vám preto za pomoc.

 

Odobrané kvety

Spolupracovníci-výskumníci

Analyzované kvety

Identifikované druhy

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka