Odonata

 

Vážky (rad Odonata) sú starobylou skupinou hmyzu (Insecta) s nedokonalou premenou, patrili medzi prvý lietajúci hmyz. Larvy vážok sú akvatické, obývajú takmer všetky typy stojatých a tečúcich vôd. Najvyššiu diverzitu dosahujú v tropickom a subtropickom pásme. Larvy aj imága sú dravé. Sú citlivé na zmeny prostredia, preto sa využívajú ako indikátory týchto zmien. Ohrozuje ich najmä zánik a zmeny ich prirodzených biotopov. V Európe sa vyskytuje 126 druhov vážok, na Slovensku žije približne 70 druhov z dvoch podradov: Zygoptera (šidielka) a Anisoptera (šidlá).

%

druhov Odonata zo Slovenska obarkódovaných

prispeli
  • AquaBOL team
  • Dr. Dušan Šácha (expert na Odonata)
Referencie
01/04/2019

Posledná aktualizácia

TAXÓNPOČET SEKVENCIÍ COIPOČET BARKÓDOVBIN (BOLD DATABASE)
AESCHNIDAE
Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
* Aeshna caerulea (Ström, 1783)
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)
Aeshna isosceles (Müller, 1767)
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)
Aeshna mixta Latreille, 1805
Aeshna subarctica Walker, 1908
Anax imperator Leach, 1815
Anax parthenope (Sélys, 1839)
Brachytron pratense (Müller, 1764)
CALOPTERYGIDAE
Calopteryx splendens (Harris, 1782)
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
COENAGRIONIDAE
* Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
* Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840)
* Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850)
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Erythromma najas (Hansemann, 1823)
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
* Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
CORDULEGASTRIDAE
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843
* Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Cordulegaster heros Theischinger, 1979
CORDULIIDAE
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825)
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840)
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825)
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)
GOMPHIDAE
Gomphus flavipes (Charpentier, 1825)
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
Ophiogomphus cecilia (Fourcroy, 1785)
LESTIDAE
Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Lestes dryas Kirby, 1890
* Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)
Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Lestes virens (Charpentier, 1825)
Lestes viridis Vander Linden, 1825
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
* Sympecma paedisca (Brauer, 1877)
LIBELLULIDAE
Crocothemis erythraea (Brullé́, 1832)
* Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839)
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)
Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Libellula fulva (Müller, 1764)
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848)
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Sympetrum danae (Sulzer, 1776)
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841)
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)
Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766)
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)
PLATYCNEMIDIDAE
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)
* druhy, ktorých výskyt na Slovensku je sporný a je potrebné ho overiť/potvrdiť

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!