Heteroptera

 

Bzodchy (Heteroptera) sa v súčasnosti považujú za podrad radu Hemiptera (niekedy sa uvádzajú ako samostatný rad hmyzu) a sú charakteristické hlavne cicavými ústnymi ústrojmi prispôsobenými na nabodávanie rastlinnej či živočíšnej potravy. Väčšina z približne 40.000 známych druhov je suchozemská, niketoré sa však prispôsobili aj na život na, respektíve pod vodnou hladinou. Vodné bzdochy sú dravé a rozdeľujú sa do dvoch skupín – Gerromorpha sú bzdochy obývajúce vodnú hladinu (napr. korčuliarky) a Nepomorpha (napr. splošťule, znakoplavky), niekedy označované aj ako pravé vodné bzdochy, pretože aj keď sa musia chodiť nadychovať, žijú celý život pod vodnou hladinou. Vodné bzdochy sú častou súčasťou spoločenstiev rôznych typov akvatických biotopov. Podľa najnovších údajov je zo Slovenska zámych 56 druhov (Reduciendo Klementová et al. 2015) rozdelených do 11 čeľadí.

%

druhov Heteroptera zo Slovenska obarkódovaných

prispeli
  • AquaBOL team

 

Referencie
  • Reduciendo Klementová et al. 2015
  • Rúfusová et al. 2017
  • Šporka, F., et al. 2003
  • Mišíková Elexová, E. et al. 2010
  • Mišíková Elexová, E. et al. 2015
  • www.freshwaterecology.info
24/10/2019

Posledná aktualizácia v1

TAXÓNPOČET SEKVENCIÍ COIPOČET BARKÓDOVBIN
(BOLD DATABASE)
APHELOCHEIRIDAE
Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794)
CORIXIDAE
Arctocorisa carinata (C.R. Sahlberg, 1819)
Arctocorisa cf. germari (Fieber, 1848)114BOLD:ACY1261
Callicorixa praeusta (Fieber, 1860)61BOLD:AAK1938
C. cf. praeusta 11BOLD:ADG5654
Corixa affinis Leach, 1817
Corixa dentipes (Thomson, 1869)32BOLD:ABX0387
Corixa panzeri Fieber, 1848
Corixa punctata (Illiger, 1807) 10BOLD:ACB1799
Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860)
Hesperocorixa linnaei (Fieber, 1848)11BOLD:ABX0448
Hesperocorixa moesta (Fieber, 1848)
Hesperocorixa parallela (Fieber, 1860)
Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)22BOLD:AAN0795
Paracorixa concinna (Fieber, 1848)
Sigara distincta (Fieber, 1848)22BOLD:ABV4484
Sigara falleni (Fieber, 1848)
Sigara fossarum (Leach, 1817)
Sigara lateralis (Leach, 1817)
Sigara limitata (Fieber, 1848)
Sigara nigrolineata (Fieber, 1848)591BOLD:ACB1978
Sigara semistriata (Fieber, 1848)
Sigara striata (Linnaeus, 1758)
Cymatia coleoptrata (Fabricius, 1777)
Cymatia rogenhoferi (Fieber, 1864)
MICRONECTIDAE
Micronecta carpatica Wróblewski, 1958
Micronecta griseola Horváth, 1899
Micronecta minutissima (Linnaeus, 1758)
Micronecta poweri (Douglas & Scott, 1869)
Micronecta scholtzi (Fieber, 1860)
GERRIDAE
Aquarius najas (De Geer, 1773)
Aquarius paludum (Fabricius, 1794)
Gerris argentatus Schummel, 1832
Gerris asper (Fieber, 1860)
Gerris gibbifer Schummel, 183222BOLD:ACB1756
Gerris lacustris (Linnaeus, 1758)
Gerris lateralis Schummel, 183231BOLD:ABA3327
Gerris odontogaster (Zetterstedt, 1828)
Gerris thoracicus Schummel, 1832
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)
HEBRIDAE
Hebrus pusillus (Fallen, 1807)
Hebrus ruficeps Thomson, 1871
HYDROMETRIDAE
Hydrometra gracilenta Horváth, 1899
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758)
MESOVELIIDAE
Mesovelia furcata Mulsant & Rey, 1852
NAUCORIDAE
Ilyocoris cimicoides (Linnaeus, 1758)
NEPIDAE
Nepa cinerea Linnaeus, 1758
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)
NOTONECTIDAE
Anisops sardeus Herrich-Schäffer, 1849
Notonecta glauca Linnaeus, 175891BOLD:AAK4442
Notonecta lutea Müller, 1776
Notonecta maculata Fabricius, 1794
Notonecta viridis Delcourt, 1909 11BOLD:ABV0133
PLEIDAE
Plea minutissima Leach, 1817
VELIIDAE
Microvelia buenoi Drake, 1920
Microvelia reticulata (Burmeister, 1835)
Microvelia pygmaea (Dufour, 1833)
Velia caprai Tamanini, 1947
Velia saulii Tamanini, 1947

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!