Plecoptera

 

Pošvatky (rad Plecoptera) patria medzi krídlatý hmyz s neúplnou premenou (Hemimetabola), ich vznik sa datuje do obdobia vrchného karbónu. Dnes žijúce pošvatky patria do dvoch podradov, s výskytom na južnej (Antarctoperlaria), resp. severnej (Arctoperlaria) pologuli. V súčasnosti žije vyše 3 500 druhov, ktoré obývajú výlučne sladké vody, hlavne studené toky mierneho pásma. Vďaka nízkej mobilite a špecifickým ekologickým požiadavkám je pre ne typický vysoký stupeň lokálneho endemizmu. Na Slovensku sa vyskytuje 98 druhov, najbohatšie zastúpené sú čeľade Nemouridae a Leuctridae. Pošvatky citlivo reagujú na antropogénne zásahy v tokoch, preto sa využívajú ako biologické indikátory degradácie v povodiach.

%

druhov Plecoptera zo Slovenska obarkódovaných

prispeli
  • AquaBOL team
  • Dr. Iľja Krno (expert na Plecoptera)
  • Dr. Matej Žiak (expert na Plecoptera)
  • Dr. Tomasz Mamos (Poland)
  • Magda Fłorkowska (študentka, Poland)
Referencie
01/02/2021

Posledná aktualizácia v3

 

28/10/2019 v2

27/10/2019 v1

TAXÓNPOČET SEKVENCIÍ COIPOČET BARKÓDOVBIN (BOLD DATABASE)
CAPNIIDAE
* Capnia nigra (Pictet, 1833)
Capnia vidua Klapálek, 1904
Capnopsis schilleri (Rostock, 1892)
Zwicknia bifrons (Newman, 1838)
CHLOROPERLIDAE
Chloroperla kisi Zwick, 1967
Chloroperla tripunctata (Scopoli, 1763)
Isoptena serricornis (Pictet, 1881)
Siphonoperla neglecta (Rostock, 1881)
Siphonoperla taurica (Pictet, 1841)
Siphonoperla torrentium (Pictet, 1841)
Xantoperla apicalis (Newman, 1836)
LEUCTRIDAE
Leuctra albida Kempny, 189911BOLD:AAM4011
Leuctra armata Kempny, 1899
Leuctra aurita Navas, 191911BOLD:AAK9210
Leuctra autumnalis Aubert, 1948
Leuctra braueri Kempny, 1898 11BOLD:AAJ2415
Leuctra bronislawi Sowa, 1966
Leuctra carpathica Kis, 1966
Leuctra dalmoni Vinçon & MurányI, 2007
Leuctra digitata Kempny, 1899
Leuctra cf. fusca (Linnaeus, 1758) 10BOLD:ACY3863
Leuctra hippopus Kempny, 189970BOLD:ACL7184
Leuctra inermis Kempny, 1899
Leuctra major Brink, 194911BOLD:AAN1944
Leuctra mortoni Kempny, 1899
Leuctra moselyi Morton, 1929
Leuctra nigra (Olivier, 1811)60BOLD:AAK8665
Leuctra prima Kempny, 1899
Leuctra pseudosignifera Aubert, 1954 10BOLD:ACB2495
Leuctra pusilla Krno, 1985
Leuctra quadrimaculata Kis, 1963
Leuctra rauscheri Aubert, 195770BOLD:ADQ7716
Leuctra rosinae Kempny, 1900 41BOLD:ACB1945
Leuctra sp.30BOLD:ADS4550
NEMOURIDAE
Amphinemura borealis (Morton, 1894)
Amphinemura standfussi (Ris, 1902)
Amphinemura sulcicollis (Stephens, 1836)
Amphinemura triangularis (Ris, 1902)
Nemoura avicularis Morton, 1894
Nemoura babiagorensis Sowa, 1964
Nemoura cambrica Stephens, 1836
Nemoura carpathica Illies, 1963
Nemoura cinerea (Retzius, 1783)
Nemoura dubitans Morton, 1894
Nemoura flexuosa Aubert, 1949
Nemoura fusca Kis, 1963
Nemoura marginata Pictet, 1835
Nemoura monticola Raušer, 1965
Nemoura sciurus Aubert, 1949
Nemoura uncinata Despax, 1934
Nemurella pictetii Klapálek, 1900 184BOLD:AAF0555
Protonemura aestiva Kis, 1965
Protonemura auberti Illies, 1954 50BOLD:AAH7653
Protonemura austriaca Theischinger, 1976 11BOLD:ADQ8628
Protonemura autumnalis Raušer, 1956
Protonemura brevistyla (Ris, 1902)
Protonemura hrabei Raušer, 1956 22BOLD:ADR0060
Protonemura intricata (Ris, 1902) 20BOLD:AAM9758
Protonemura montana Kimmins, 1941
Protonemura nimborum (Ris, 1902)
Protonemura nitida (Pictet, 1835)
Protonemura praecox (Morton, 1894)
PERLIDAE
Agnetina elegantula (Klapálek, 1905)
Dinocras cephalotes (Curtis, 1827)
Dinocras megacephala (Klapálek, 1907)
* Marathamea vitripennis (Burmeister, 1839)
Perla abdominalis Burmeister, 1839
Perla bipunctata Pictet, 1833
Perla grandis Rambur, 184211BOLD:AAL2358
Perla marginata (Panzer, 1799) 11BOLD:AAL2357
Perla pallida Guerin-Méneville, 1838
PERLODIDAE
Arcynopteryx dichroa (McLachlan, 1872)
Diura bicaudata (Linnaeus, 1758) 80BOLD:AAY9944
Isogenus nubecula Newman, 1833
Isoperla buresi Raušer, 1962
Isoperla difformis (Klapálek, 1909)
Isoperla grammatica (Poda, 1761) 10BOLD:AAY9655
I. grammatica 10BOLD:AED0481
Isoperla cf. oxylepis (Despax, 1936) 100BOLD:AAN2092
Isoperla pawlowski Wojtas, 1961
Isoperla rivulorum (Pictet, 1841)
Isoperla sudetica (Kolenati, 1859)
Isoperla tripartita Illies, 1954
Isoperla sp. 190BOLD:ADS2063
Isoperla sp. 230BOLD:ADS2958
Isoperla sp. 3160BOLD:ADS3879
Perlodes dispar (Rambur, 1842)
Perlodes intricatus (Pictet, 1841)
Perlodes microcephalus (Pictet, 1833)
TAENIOPTERYGIDAE
Brachyptera braueri (Klapálek, 1900)
Brachyptera monilicornis (Pictet, 1841)
Brachyptera risi (Morton, 1896) 191BOLD:AAI8345
Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902) 103BOLD:AAY5851
Brachyptera starmachi Sowa, 1966
Rhabdiopteryx cf. acuminata Klapálek, 190533BOLD:ADQ2407
Rhabdiopteryx cf. hamulata Klapálek, 1902 33BOLD:ADP7991
Rhabdiopteryx navicula Theischinger, 1974
Rhabdiopteryx neglecta (Albarda, 1889)
Taeniopteryx auberti Kis & Sowa, 1964 11BOLD:ACB1944
Taeniopteryx nebulosa (Linnaeus, 1758)
Taeniopteryx schoenemundi (Mertens, 1923)
* vyhynutý
UNIQUE BINs

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!