Chironomidae

 

čoskoro…

%

druhov Chironomidae zo Slovenska obarkódovaných

prispeli
  • AquaBOL core team

 

Referencie
  • Rúfusová et al. 2017
  • Šporka, F., et al. 2003
  • Mišíková Elexová, E. et al. 2010
  • Mišíková Elexová, E. et al. 2015
  • www.freshwaterecology.info
22/03/2019

Posledná aktualizácia

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!