Odkazy

 

Zistite viac o DNA barkódingu a sladkovodnej biote

Research Gate

World Elmidae

Ozvite sa nám!

Autori fotografií: Matej Žiak, Fedor Čiampor, Zuzana Čiamporová-Zaťovičová, Tomáš Čejka

Zapojte sa!