Začiatkom marca 2021 sa uskutočnila dlho očakávaná a kvôli pandémii odložená konferencia DNAQUA International Conference – 1st international conference on the use of DNA for water biomonitoring, ktorej organizáciu (v rámci COST projektu DNAqua-Net) mali pod palcom kolegovia z Francúzska. Spolu s niekoľkými stovkami účastníkov z celého sveta, ktorí prezentovali niekoľko desiatok referátov, postrov a plenárnych prednášok, sa konferencie aktívne zúčastnil aj tím AquaBOL.SK – jednak ako súčasť vedeckého výboru (Feďo Čiampor), ako aj prezentovaním výsledkov našich výskumných aktivít, vrátane prác študentov, ktorí tiež tvoria dôležitú súčasť AquaBOL.SK. Abstrakty našich šiestich príspevkov nájdete TU.

Hneď po skončení konferencie, 12. marca, sa pod hlavičkou DNAqua-Net uskutočnil národný workshop „eDNA biomonitoring – nové možnosti hodnotenia stavu vodných ekosystémov“, ktorý zorganizoval AquaBOL.SK tím pod vedením Feďa Čiampora. Cieľom workshopu bolo spojiť medzinárodných expertov z projektu (CA15219) a najrôznejšie zainteresované strany a sprostredkovať najnovšie informácie o eDNA biomonitoringu, stave referenčných DNA databáz, typoch údajov, ktoré môžu (ale tiež nemôžu) tieto nové nástroje poskytnúť a otvoriť diskusiu o možnostiach a prínosoch využívania DNA metód v manažmente vôd na národnej úrovni.

Workshop bol veľmi úspešný, zúčastnilo sa ho – aj keď len online formou – skoro 40 záujemcov z najrôznejších slovenských inštitúcií (napr. MŽP SR, VÚVH, SAŽP, SIŽP, ŠOP SR, SVP, PrifUK, WWF SK). Po úvodných štyroch prezentáciách zahraničných expertov odznelo 5 príspevkov šitých na mieru slovenským poslucháčom – od princípov súčasného monitorovania útvarov povrchových vôd Slovenska (ďakujeme Dr. Mišíkovej Elexovej z VÚVH), cez prehľad DNA metód a DNA dát používaných v biomonitoringu, budovanie referenčných databáz DNA barkódov, až po konkrétne príklady využitia DNA dát a prípadové štúdie zo Slovenska prezentované členmi AquaBOL.SK. Po prezentáciách nasledovala živá diskusia, ktorá je dôkazom toho, že DNA dáta a ich využitie v monitorovaní životného prostredia nie sú cudzie ani Slovákom 🙂