V septembri náš AquaBOL tím absolvoval ďalší zo série každoročných zaujímavých, z hľadiska počasia našťastie vydarených :-), a tentoraz aj naozaj inovatívnych terénnych odberov z tatranských plies, na ktorých sa stretávame aj s kolegami z univerzít v Banskej Bystrici, Zvolena, Karlovej univerzity v Prahe a Hydrobiologického ústavu ČAV v Českých Budějoviciach.

V minulých rokoch sme sa zameriavali najmä na štúdium populačno-genetických vzťahov v rámci populácií niektorých modelových druhov vodných bezstavovcov (chrobáky, pakomáre, potočníky, ploskulice) ako aj na klasický barkóding vodnej fauny tatranských plies (najmä chrobáky a bzdochy). Tohto roku sme odštartovali novú etapu výskumu alpínskych plies s využitím metód metabarkódingu. Odobrali sme vzorky vody a sedimentov z jazier na analýzu eDNA ako aj vzorky bentosu na metabarkóding tzv. „bulk samples„. V prvej fáze sme navštívili 15 plies vo viacerých dolinách na území Vysokých Tatier, ktoré sú dlhodobo monitorované z hľadiska ich chemizmu a osídlenia živočíšnymi spoločenstvami.

Zároveň sme odobrali aj niekoľko vzoriek na eDNA analýzu pre medzinárodný projekt FunAqua zameraný na výskum svetovej diverzity sladkovodných húb.