AquaBOL.SK – súčasť „Joint Danube Survey 4“

AquaBOL.SK – súčasť „Joint Danube Survey 4“

AquaBOL.SK tím sa začiatkom júla zúčastnil, spolu so slovenským národným tímom tvoreným kolegami z VÚVH, pravidelného medzinárodného prieskumu rieky Dunaj: „Joint Danube Survey 4 (JDS4)“, ktorý sa organizuje každých 6 rokov. Už tradične je prieskum...