Posledný štvrtok v apríli už 12 rokov patrí obľúbenej akcii – tradičnému stretnutiu slovenskej limnologickej komunity, na ktorej sa každoročne stretávajú odborníci z akademického prostredia, limnológovia z praxe a, čo je veľmi potešiteľné, množstvo študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Tohtoročný limnologický seminár zorganizovali členovia Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v spolupráci so Slovenskou limnologickou spoločnosťou v útulnej drevenej Inoveckej chate neďaleko Trenčianskeho Jastrabia. V priebehu dňa odznelo množstvo referátov vrátane plenárnej prednášky Dr. Romana Godunka z Entomologického ústavu v Českých Budějoviciach Freshwater arthropods and old museums: how to open the Pandora’s box? Ideálna príležitosť na prvé oficiálne predstavenie iniciatívy AquaBOL.SK a tohto webu! Naša prezentácia celý program zahajovala a prvé ohlasy boli naozaj veľmi pozitívne 🙂