Už tretí rok úspešne využívame na sekvenovanie DNA z našich vzoriek Oxford Nanopore MinION sekvenátor novej generácie. Vďaka tomu sme schopní produkovať tisíce nových DNA barkódov ročne a zlepšovať tak spoznávanie našej biodiverzity.