Na tohtoročnom Jarnom algologickom seminári, ktorý tradične organizuje Dr. Alica Hindáková z CBRB SAV v rámci Algologickej sekcie Slovenskej botanickej spoločnosti, sa okrem špecializovaných algologických tém rozprávalo aj o barkódingu, resp. metabarkódingu. Feďo Čiampor (CBRB SAV) z AquaBOL.SK tímu rozprával prevažne špecialistom na algológiu o našom zapojení sa do jednej z najväčších EU COST akcií DNAqua-net, v rámci ktorej sa identifikujú medzery v referenčných knižniciach DNA barkódov vodnej bioty Európy, analyzujú sa možnosti využitia metabarkódingu v monitoringu sladkovodných a morských ekosystémov v zmysle WFD a MSFD, metodiky, protokoly, analýzy robustných dát… Načrtol tiež možnosti, výhody aj nevýhody a potenciál využitia metód HTS (High Throughput Sequencing) v biomonitoringu slovenských vodných útvarov.