V uplynulých dňoch sa náš AquaBOL.SK tím v úzkej spolupráci s kolegami z VÚVH pustil do testovania praktického využitia barkódingových dát, a síce do metabarkódingu a analýzy eDNA z vody, čo predstavuje prvý krok k budúcemu využívaniu molekulárnych dát v monitoringu ekologického stavu našich vodných útvarov, nateraz založených na analýze spoločenstiev bentických bezstavovcov. Základ tvorí precízne odobranie vzoriek environmentálnej DNA a tzv. “bulk samples”. Samozrejmou súčasťou budúcich analýz je aj dopĺňanie referenčnej databázy barkódov o ďalšie druhy, ktoré zatiaľ v databázach chýbajú. Naše prvé terénne kroky viedli k našim významným, a z hľadiska cezhraničnej spolupráce kľúčovým veľkým tokom – k Dunaju a Morave.